Afregning


Vores afregningsmodel er lavet ud fra et koncept, hvor vi først tjener penge, når I gør. Det betyder at vi er ligeså interesseret i at se vækst - og arbejde for vækst - som I er.

Konkret set tager vi en procentandel af omsætningen i honorar for vores arbejde. Det hele bliver defineret i en kontrakt, så afregningen både er overskuelig og transparent.

Når begge parter er blevet enig om et samarbejde, udregner vi en pris for opgaven ud fra om det er en standardløsning, der ønskes, eller der er ønsker om udvidelser af funktioner med mere. Denne pris defineres klar fra start og der kommer ikke nogle ubehagelige overraskelser senere hen. Prisen vi definerer er både en opstartspris og en månedlig pris.

Netop ved at Fashionshoppings honorar er baseret på en procentandel af omsætningen er meget betydningsfuldt for opbygningen af en sund forretning. Da vi har en fælles interesse i at se din nye online shop få succes, ved du at vi vil arbejde hårdt og effektivt for at få det til at ske. Det betyder også at du kan regne med os i forhold til sparring omkring nye tiltag, optimeringsmuligheder og meget mere.